E-BOOK

Babad Dipanegara 1 – Ambaristi

Babad Dipanegara 2 – Ambaristi

Ande Ande Lumut – Arti Purbani

Babad Panjalu – C.M. Pleyte

Serat Cariosipun Ulam Kutuk – Commisie voor de volkslectuur

Hikayat dan Dongeng Jawa Purba – da Kacha

Babad Pasanggrahan Madusita – Moelyono Sastronaryatmo Babad Mangkubumi – Moelyono Sastronaryatmo

Trowulan Bekas Ibukota Majapahit – Djoko

Babad Mangkubumi – Moelyono Sastronaryatmo

Babad Madura – Moelyono Sastronaryatmo

Babad Kartasura II – Moelyono Sastronaryatmo

Babad Jaka Tingkir – Moelyono Sastronaryatmo

Mitos Rakyat Cirebon – Manto DG

Serat Pedhalangan Ringgit Purwa 5 – Mangkunagara VII

Serat Pedhalangan Ringgit Purwa 1 – Mangkunagara VII

Serat Padhalangan Ringgit Purwa 4 – Mangkunagara VII

Serat Padhalangan Ringgit Purwa 3 – Mangkunagara VII

Serat Padhalangan Ringgit Purwa 2 – Mangkunagara VII

Serat Oepa Darja – M.Soekarman

Soekatja – M.S. Sastradiardja

Dadi Pangan Setan – Leo Tolstoy

Karta wiyoga – Ki Reditanaya

Jaladara Rabi – Ki Reditanaya

Babad Kemalon [Pakunagara] I – Ki Himodigdoyo

Gending2 Karawitan Jawa Lengkap Slendro- – Ki Harsono Kodrat

Bedhaya Ketawang – K.G.P.H Hadiwidjojo

Babad Prayud I – Jumeiri Siti Rumidah

Chicken Soup for the Couple Soul – Jack Canfield

Serat Daya-Wahana – H. Ch. Croes

Serat Bares-Kurus – Gamber